مشخصات محصول سیمان تیپ 5

 

در اين نوع سيمان كه با هدف استفاده در جاهايي كه در معرض حملات سولفاتي است ساخته مي‌شود؛ درصد به حداكثر 5% محدود شده است. از آنجا كه حرارت هيدارتاسيون اين نوع سيمان بسيار كمتر از حرارت هيدراتاسيون سيمان پرتلند معمولي است؛ مي‌توان از آن در بتن ريزيهاي حجيم استفاده كرد .


  تذكر اين نكته ضروري است كه سرعت كسب مقاومت اين نوع سيمان كمتر از تيپ 1 است؛ به طوري كه در 28 روز، حدود 91% مقاومت 28 روزه سيمان تيپ 1 را بدست مي‌آورد. لذا در برخي آيين‌نامه‌ها مقاومت 42 روزه اين نوع سيمان به جاي مقاومت 28 روزه آن لحاظ مي‌شود.

 

این نوع سیمان برای مصرف در بتن هایی که در معرض حمله سولفات ها قرار دارد ، مناسب است و به همین جهت به

سیمان ضد سولفات شهرت دارد . این نوع سیمان وقتی بکار می رود که بتن در تماس شدید با سولفات قرار داشته باشد.

از این سیمان اساسا وقتی استفاده می شود که خاک یا آب زیر زمینی که در تماس با ساختمان بتنی قرار دارد، مقدار
زیادی املاح سولفات داشته باشد .

 
 

طبق آیین نامه بتن ایران ( آبا ) کلیه سازه های بتنی قرار گرفته در محیط های آب

و خاک سولفاتی شدید بایستی از سیمان تیپ 5 استفاده شود . البته اگر در محیط یون کلر همراه یون سولفات باشد؛

کاربرد این سیمان باید با احتیاط و با آزمایش های لازم صورت گیرد . سیمان نوع 5 دیرتر از سیمان معمولی می گرد و

حد مقاومت 3 ، 7 و 28 روزه برای این سیمان کمتر از سایر سیمان های پرتلند است و لذا برای سازه هایی که نیاز به مقاومت زیادتر باشد، دارای محدودیت کاربرد است . این نوع سیمان در استاندارد روسیه بنام ( M500 آنتی سولفات ) شناخته می شود که علاوه بردارا بودن خواص ضد سولفات، مقاومت 28روزه آن معادل 10 ± 500 يا 1 ± 50 می باشد .