مشخصات محصول سيمان پرتلند تیپ 2

 

با اصلاحاتي كه در خط توليد اين نوع سيمان صورت پذيرفته، درصد در آن به حداكثر 8% محدود شده است. اين امر با كاستن از ميزان خاك رس در مواد اوليه امكانپذير است. چرا كه حاوي اكسيد آلومينيوم () است كه اين اكسيد در خاك رس وجود دارد. لذا جهت كاهش بايد از ميزان خاك رس كاست.

كم شدن باعث كاهش حرارت هيدراتاسيون و همچنين مقاوم شدن سيمان (و بتن) در برابر حمله سولفات هاست . در مجاورت آب با سولفات ها تركيب شده، ماده‌اي به نام اترنژيت به وجود مي‌آورد كه در اثر جذب آب متورم مي‌شود و ايجاد ترك مي‌كند (به اين پديده حمله سولفات ها گويند).

از این نوع سیمان می توان در بتن ریزی های حجیم استفاده نمود. تا هنگام واکنش سیمان با آب و سفت شدن بتن حرارت کمتری ایجاد شود و حجم بتن ریزی محدود نشود . این سیمان در محیط های آب و خاک که غلظت یون سولفات در حد متوسط است و برای بتن ریزی در هوای نسبتا گرم که خطر افزایش دمای بتن معمولی به بیش از 32 درجه سانتیگراد و بتن حجیم به بیش از 15 درجه سانتیگراد وجود دارد؛ به کار می رود.


 

برای استفاده در محیط های حاوی یون کلر و سولفات بطور هم زمان و در محیط های

حاوی غلظت زیاد سولفات و همچنین برای بتن ریزی در هوای سرد این نوع سیمان توصیه نمی شود .

 

 

 

سیمان پرتلند تیپ دو با مقاومت بالا