پرتال شرکت سیمان شرق >> محصولات و خدمات سیمان m400

     

مشخصات محصول سیمان m400:

از این نوع سیمان بطور معمول در فعالیت های ساختمانی استفاده می شود؛ مگر اينكه ويژگي خاصي مدنظر قرار گيرد. در استاندارد ( ISIRI ) ايران سيمان تيپ 1 به سه دسته تقسيم مي‌شود كه عبارتند از : 325 ـ 1 ، 425 ـ 1، 525 ـ 1 در استاندارد کشور روسیه ( GOST ) سیمان تیپ 1 بصورت M300 ، M400 ، M500 نام گذاری می شود .  اين تقسيم بندي بر مبناي مقاومت 28 روزه نمونه‌هاي سيماني است :

 

 حداقل مقاومت 28 روزه سيمان پرتلند معمولي 325 ـ 1، 325 يا  5,32 است.

    ً           ً         28      ً       ً        ً        ًً       ً          425 ـ 1         ً   425 يا       ً 5 ،42   ً  .

     ً          ً        28           ً        ً          ً        ً          525 ـ 1         ً    525 يا        ً   5 ،52   ً .

     ً          ً        28           ً        ً          ً        ً          525 ـ 1         ً    525 يا        ً   5 ،52   ً .

     ً          ً        28           ً        ً          ً        ً          M300       ً  10 ± 300 يا     ً  1 ± 30    ً .

     ً          ً        28           ً        ً          ً        ً          M400       ً  10 ± 400 يا     ً  1 ± 40    ً .

     ً          ً        28           ً        ً          ً        ً          M500       ً  10 ± 500 يا     ً  1 ± 50    ً .

این نوع سیمان که سیمان پرتلند معمولی نیز گفته می شود  برای عموم مصارفی است که ویژگی های خاصی از بتن خواسته نشده و صرفا مقاومت فشاری بتن مد نظر می باشد. از این نوع سیمان در ساختن پیاده رو ها رو سازی جاده ها پل های بتن مسلح ، مخازن لوله های آب و ملات ساختمان های بنایی استفاده می شود به طور کلی بهتر است این سیمان در موارد معمول استفاده شده  و در محیط های خورنده حاوی یون های مهاجم استفاده نشود .

برای کلاس با مقاومت بالا از سیمان (425–1و525 – 1) استفاده می شود . در مناطق گرمسیر که خطر افزایش دمای بتن به 32 درجه سانتیگراد و در بتن ریزی حجیم به بیش از 15 درجه سانتیگراد وجود دارد ، مصرف این کلاس از سیمان ها بایستی با احتیاط صورت گیرد .