بزرگترین تولید کننده سیمان در شرق کشور، به یاری خداوند متعال توانسته است با بهره گیری از دانش فنی روز و مدرنترین تجهیزات تولید سیمان، انواع محصولات خود را با کیفیت ممتاز عرضه نماید.

   

گروه سیمان پوزولانی

 

گروه سیمان تیپ 1

 

سیمان پرتلند پوزولانی

     

سيمان تيپ 1-325

 

 

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه

     

سيمان تيپ 1-425

 

گروه سیمان مرکب

   

سيمان تيپ 1-525

 

 

سیمان پرتلند مرکب

     

سيمان M300

 

         

سيمان M400

 

گروه سیمان شرکتهای تابعه

   

سيمان M500

 

 

سیمان سفید

   

گروه سیمان تیپ 2

 

آهک صنعتی

     

سيمان تيپ 2- 50کیلویی

 

 

فرآورده های سیمان شرق

     

سيمان تيپ 2- 25کیلویی

 

     

گروه سیمان تیپ 5

گروه محصولات آهک

   

سيمان تيپ 5

 

 

آهک صنعتی CaO

     

سیمان تیپ 5 ویژه

 

 

آهک هیدراته Ca(OH)2

     

1

 

         

1