چاپ خبر    

آگهی مزایده عمومی آهک ریزدانه

امتیاز دهی

امتیاز 1 از 1 رای

 
 
 
 

از گروه سیمان شرق

شرکت سیمان شرق (سهامی عام) در نظر دارد 20هزار تن آهک صنعتی ریزدانه را از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند.


متن خبر:

1- تضمین شرکت در مزایده مبلغ پانصد میلیون ریال به دو صورت ضمانتنامه معتبر بانکی با سررسید سه ماهه یا واریز مبلغ سپرده به حساب شماره 0200200970002 نزد بانک صادرات به نام شرکت سیمان شرق

2- مدارک لازم پاکت الف ضمانت شرکت در مزایده پاکت ب تصویر کارت ملی یا آگهی آخرین تغییرات و قرارداد مزایده و سایر مستندات پاکت ج تکمیل فرم قیمت پیشنهادی شرکت در مزایده (به حروف و به عدد بدون خط خوردگی) در صورت مغایرت ملاک پیشنهاد قیمت حروفی می باشد.

3- شرکت سیمان شرق در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواد بود.

4- هزینه حمل با استفاده از امکانات موجود در پایانه سیمان شرق بعهده برنده مزایده می باشد.

5- متقاضیان بایستی در ساعت اداری با هماهنگی قبلی از دپوی آهک ریزدانه بازدید بعمل آورند و حداکثر تا تاریخ 17 مهر ماه پیشنهاد خود را به واحد فروش آهک صنعتی واقع در مشهد - خیابان دانشگاه - خیابان اسرار - اسرار 1/2 پلاک 47 کد پستی 9138845164 تحویل نمایند.

6- تلفن هماهنگی جهت بازدید آهک مورد مزایده 09150081325 - 05138480362

نوشته شده توسط محمد علي يزداني در تاریخ 10/07/1400 ساعت 06:14:16 تعداد بازدید کنندگان 163  

  دانلود فايل ضميمه خبر بنام (189.jpg)